Sản phẩm của công ty Thanh sơn Hóa Nông luôn luôn mang lại niềm tin tuyệt đối, an toàn cho người sử dụng và tiêu diệt hoàn toàn sâu bệnh.Sự thành đạt của các bạn là sự thành công của chúng tôi. Mọi chi tiết xin liên hệ headoffice@agro-thanhson.com.vn
Trang chủ
Dịch vụ
Giới thiệu
Hoạt động sản xuất
Tiếp thị và bán hàng
Nghiên cứu - R&D
An toàn lao động
Đối tác
Liên hệ
Thuốc trừ cỏ
Thuốc trừ sâu
Thuốc trừ bệnh cây
Thuốc diệt chuột và ốc
Thành quả đạt được
 
Tin tức chứng khoán
Giá vàng thế giới

 
 
 


Công dụng:
Silk 10WP là Thuốc trừ cỏ chọn lọc tiền nẩy mầm và hậu nẩy mầm sớm, nội hấp nhanh, lưu dẫn mạnh qua lá và rễ cỏ. Thuốc có hiệu quả cao trên các lọai cỏ lồng vực (cỏ gạo) cỏ cháo, cỏ chác, cỏ lá rận, rau chốc, rau mác rau dừa, cỏ xà bông, cỏ đồng tiền, rong bèo.
Hướng dẫn sử dụng:
 • Phun thuốc sau khi sạ hoặc cấy từ 3-10 ngày.
 • Pha từ 5-6gr cho bình phun 8 lít, phun 4-5bình/1000m2 (200-250gr/ha).
 • Hoặc trộn 200-300gr thuốc với 10k phân hoặc cát, sau đó trộn vào lượng phân còn lại để rãi cho 1 ha lúa, thuốc sẽ phân bố đều và hiệu quả diệt cỏ cao hơn.
 

Công dụng:
Web safe 7.5SC là thuốc trừ cỏ chọn lọc hậu nẩy mầm. Thuốc tác dụng nhanh làm cỏ ngừng sinh trưởng sau 2-3 ngày và chết hoàn toàn sau 7-10 ngày. Trên lúa, Web safe đặc trị cỏ đuôi phụng và cỏ lồng vực, ngoài ra thuốc còn có tác dụng cao trên nhóm cỏ một lá mầm như cỏ túc, cỏ mồm, cỏ chỉ, cỏ mần trầu...
Hướng dẫn sử dụng:

Ngày sau khi sạ, cấy

Liều lượng (2 bình 16lít/1000m2)

15-20 ngày

20ml/bình 16lít
(vụ Đông xuân 16ml/bình 16lít)

21-25 ngày

24ml/bình 16lít

26-30 ngày

30ml/bình 16lít

Công dụng:
CARPHOSATE 480SC  là lọai thuốc trừ cỏ không chọn lọc, hậu nẩy mầm sử dụng trên vườn cây ăn trái, bờ mưong, dồn điền, trên vùng đất không canh tác, hoặc đất trước khi gieo trồng.
CARPHOSATE 480SC  diệt cỏ tòan diện và triệt để do thuốc được lưu dẫn nhanh từ tàng lá xuống rễ, căn hành củ và các đỉnh sinh trưởng bên dưới mặt đất.
CARPHOSATE 480SC diệt được hầu hết các cỏ hàng niên và đa niên, kể cả các cỏ khó trị như cỏ tranh, cỏ cú, cỏ chỉ, cỏ ống, cỏ lau, lúa ma...
CARPHOSATE 480SC ít độc cho người, động vật máu nóng, chim cá và ong. Thuốc ít bốc hơi và khi phun xuống đất sẽ bị keo đất giữ chặt, rễ cây không hấp thu được, nên thuốc có thể sử dụng trước khi gieo trồng và tương đối an tòan cho cây trong vườn cây ăn quả và đồn điền..
Hướng dẫn sử dụng:

Lọai cỏ

Liều lượng/bình 8l

Số bình phun/công (1000m2)

Cỏ khó trị (cỏ tranh, cỏ cú, cỏ chỉ, cỏ ống, cỏ lau, lúa ma...

80 ml

6-8 bình

Cỏ hàng niên, cỏ dễ diệt (lông tây, cỏ mật, cỏ mồm...)

50 ml

6-8 bình

Công dụng:
CANTANIL 550EC  là lọai thuốc :
 • Kiểm sóat tất cả cỏ lá rộng, cỏ lác, cỏ hòa bản trong ruộng lúa.
 • Diệt cỏ từ lúc cỏ mới mọc cho đến khi cỏ có 4 lá (3-12 ngày sau khi sạ).
 • Có thể diệt được các lọai cỏ như:
Cỏ gạo Cỏ đuôi phụng Cỏ lồng vực cạn Cỏ cháo...
   Và nhiều lọai cỏ khác : cỏ chát, cỏ mồm, cỏ lác rận, rau bợ, rau mác bao.
Hướng dẫn sử dụng:
Thời gian
Liều lượng

Sau sạ 4-6 ngày

 • Pha 40cc Cantanil cho 1 bình phun 8 lít
 • Phun 4 bình trên 1 công (1000 m2)
Sau sạ 7-9 ngày
 • Pha 50cc Cantanil cho 1 bình phun 8 lít
 • Phun 4 bình trên 1 công (1000 m2)

Sau sạ 10-12 ngày

 • Pha 60cc Cantanil cho 1 bình phun 8 lít
 • Phun 4 bình trên 1 công (1000 m2)
Công dụng
HAIBON-D 480DD là thuốc trừ cỏ chọn lọc hậu nảy mầm, có tính nội hấp và lưu dẫn mạnh. Thuốc có hiệu qủa cao trên nhóm cỏ lá rộng và cỏ chác lác như: cỏ cháo, cỏ chác, cỏ lác, rau mác, rau bợ, cỏ năn, rau mương, rau muống, cỏ xà bông, cỏ đồng tiền, cỏ mực...trên ruộng lúa, vườn cây ăn trái, đất bờ mương không canh tác và đất hoang.
Hướng dẫn sử dụng:
Cây trồng
Liều lượng

Lúa: Phun thuốc lúc lúa từ 15-25 ngày sau khi sạ hoặc từ 7-10 ngày sau khi cấy.

25-30ml/bình 8lít
(4 bình/1000m2)
Vườn cây ăn trái (xoài, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, vải, nhãn, cam quýt...)đất bờ mương không canh tác, đất hoang .
30-40ml/bình 8lít
(6-8 bình/1000m2)
Công dụng
ECONO GOLD 170WP là thuốc trừ cỏ lưu dẫn, hậu nảy mầm, an toàn cho cây lúa, diệt sạch cả 3 nhóm cỏ trong ruộng lúa: Cỏ hoà bản; Cỏ chác lác; Cỏ lá rộng. Điểm nổi trội của thuốc so với các loại cỏ khác là: " DIỆT SẠCH CỎ, KHỎI LO ĐỎ LÚA "
Cỏ đuôi phụng
Cỏ lồng vực
Cỏ chác, lác
Rau mác
Rau mương
Gạc nai
Hướng dẫn sử dụng:
CÂY TRỒNG
ĐỐI TƯỢNG
LIỀU SỬ DỤNG
LÚA
Cỏ đuôi phụng, Cỏ lồng vực, Cỏ chác lác, Cỏ cháo, Cỏ lác rận (U du nước), Rau mác, Rau mương, Rau bợ.
Pha 25g cho bình phun 16 lít, phun 2 bình cho 1000m2

Thời gian phun thuốc: từ 4-10 ngày sau khi sạ, phun thuốc khi ruộng có ẩm độ bão hoà hoặc mực nước từ 1-3cm

CHÚ Ý:
Cỏ ngừng sinh trưởng sau khi phun và chết sau 5-7 ngày.
Khi phun thuốc nếu ruộng ngập sâu, tháo bớt nước để cỏ nhô khỏi mặt nước.
Sau khi phun thuốc 1-3 ngày, phải cho nước vào ruộng.
THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định